ಬಿಸಿಯೂಟ ದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು – ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿ ನಿಂದ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭ…..

ಬೆಂಗಳೂರು – ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ,ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವಿತರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ,ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

Read more
error: Content is protected !!