ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳು – ಅಪಘಾತ ವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಕರ್ತವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರಿದ ಅಂಬಣ್ಣ ಸುಣಗಾರ…..

ಬೆಂಗಳೂರು – ಅಪಘಾತವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಹೌದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಮ ಸಳಿ ರಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿರೇರೂಗಿ ಮಿರಗಿ

Read more
error: Content is protected !!