ನಿಗದಿಯಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ – ಕಡ್ಡಾಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾತ್ರ ನಡಿಯೊದಿಲ್ಲ…..

ಬೆಂಗಳೂರು –

ವರ್ಗಾವಣೆ ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದು ಕೊಂಡಂತೆ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನಡೆದೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಉತ್ತರವಾಗಿವೆ

ಕಡ್ಡಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೆರಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ

ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏ‌ನೇನು ಅಂದು ಕೊಂಡು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು‌ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: