This is the title of the web page
This is the title of the web page

Live Stream

| Latest Version 8.0.1 |

Day Archives: 05/08/2022

ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಅವರಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ – ಜನೆವರಿ ಒಳಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಆದೇಶ ಎಂದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು…..