ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ – ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ CS ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಆದೇಶ…..

ಬೆಂಗಳೂರು – ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ.ಹೌದು ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ

Read more
error: Content is protected !!