ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಧಾರವಾಡ – ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 112.8 ಮಿ.ಮೀ. ಅಧಿಕ ಮಳೆ, ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 7.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನವಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ಪರಿಹಾರ

Read more
error: Content is protected !!